Ασφάλιση Πιστώσεων

Η ασφάλιση των εμπορικών πιστώσεων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την προστασία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς προφυλάσσει από πιθανές επισφάλειες.

Μέσω της ασφάλισης πιστώσεων, οι επιχειρήσεις προστατεύονται από τις επισφάλειες, διευρύνουν το πελατολόγιό τους, επεκτείνουν τις πωλήσεις τους και αποκτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερη τραπεζική χρηματοδότηση.

Επίσης, αποκτούν έναν αξιόπιστο σύμμαχο στην είσπραξη ανεξόφλητων απαιτήσεων και επωφελούνται από τις βάσεις δεδομένων που διαθέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να συλλέγουν οικονομικές πληροφορίες για πιθανούς ή υφιστάμενους πελάτες τους. 

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πιστώσεων, προσφέρει ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία ανταποκρίνονται απολύτως στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και καλύπτουν: 

  • Την αποδεδειγμένη φερεγγυότητα
  • Την καθυστέρηση πληρωμής

Ποιοι είμαστε

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι εταιρεία Συμβούλων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Το αντικείμενο δραστηριοποίησης μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.

 

Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

sema logo

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

.

Επικοινωνία

  • Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 46, 11635  Αθήνα
  • 216 0037841
  • info@drakouinsurance.com

Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων