Ασφάλιση Υδατοκαλλιεργειών

Η υδατοκαλλιέργεια είναι μια υψηλού κινδύνου επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα στελέχη της Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων διαθέτουν βαθιά γνώση του αντικειμένου και ασφαλίζουν με επιτυχία τoν κλάδο της υδατοκαλλιέργειας για περισσότερο από 20 χρόνια.

Οι ασφαλιζόμενοί μας απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, κατανοητούς και διαυγείς όρους ασφάλισης προσαρμοσμένους στις ανάγκες της επιχείρησης.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένες ελληνικές και νορβηγικές ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και με τα συνδικάτα των Lloyd’s του Λονδίνου.

Καλύψεις

Τα συμβόλαια ασφάλισης υδατοκαλλιεργειών ενισχύουν την ανάπτυξη του κλάδου καθώς συμβάλλουν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων προσφέρει ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία καλύπτουν:

 • Ιχθυοπληθυσμό ανοιχτής θαλάσσης (τσιπούρα, λαβράκι, τόνος και άλλα είδη)
 • Ιχθυοπληθυσμό γλυκού νερού (πέστροφες, χέλια, κ.λ.π.)
 • Λοιπά είδη (μύδια, γαρίδες, κ.λ.π.)
 • Γόνο ιχθυδίων εντός δεξαμενών 
 • Θαλάσσια μεταφορά ιχθυοπληθυσμού 
 • Μεταφορά γόνου ιχθυδίων
 • Βοηθητικά σκάφη
 • Κλουβιά, δίχτυα και αγκυροβόλια

Ενδεικτικές ασφαλιστικές καλύψεις ιχθυοπληθυσμού:

 • Απώλεια / Θάνατος λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας 
 • Διαφυγή
 • Αρπαγή
 • Κλοπή / Κακόβουλες ενέργειες

Τα οφέλη που απορρέουν από τη συνεργασία με τη Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων:

 • Συμβουλές διαχείρισης κινδύνων
 • Πλήρης και αποτελεσματική διαχείριση ζημιών
 • Εξειδικευμένες γνώσεις στην ασφάλιση υδατοκαλλιεργειών 
 • Πρόσβαση στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

Ποιοι είμαστε

Η Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι εταιρεία Συμβούλων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Το αντικείμενο δραστηριοποίησης μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.

 

Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

sema logo

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

.

Επικοινωνία

 • Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 46, 11635  Αθήνα
 • 216 0037841
 • info@drakouinsurance.com

Δράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων